dimarts, 29 d’abril de 2014

Visita tècnica

El departament d'edificació, en el context d'activitats programades relacionades amb la construcció sostenible, varem visitar el CEIP L’ESTANY-ZER MOIANÈS a L’ESTANY.

Situació : Carrer de les Escoles s/n. L’Estany.
Promotor : GISA
Data del Projecte :  2008
Construcció :  2013
Empresa constructora: Constructora D’Aro S.L.
Superfície construïda : 632.00 m2


DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE :

L’edifici és a un solar situat sobre un pla que havia ocupat l’estany que dóna nom al poble i presenta una servitud determinant en la manera d’enfocar el nostre projecte: l’existència d’una mina subterrània que el travessa de nord a sud pel límit de ponent i que va servir, històricament, per dessecar-lo. Això implica la impossibilitat de fonamentar en aquesta zona.

Es planteja doncs l’edificació concentrada en el sector sud del solar, i vertebrada a partir d’un cos lineal principal paral·lel a carrer i retirat a l’interior del solar. Aquest cos ubica les aules de primària, la biblioteca i les zones per a gestió del centre i pel professorat. D’aquest cos lineal, en penja un cos perpendicular, el porxo d’accés, que el lliga amb el carrer. Finalment, a un altre cos, paral·lel al principal i amb front a carrer hi ha la sala polivalent, la cuina amb magatzem i sales d’instal·lacions.
Aquesta disposició dels volums edificats, permet atorgar una identitat pròpia i un caràcter divers als espais exteriors.
Cal destacar que s’han adoptat mesures d’estalvi energètic innovadores en els edificis d’ensenyament, com el control de la ventilació i climatització amb un sistema tipus Jaga, la generació d’energia amb una caldera de biomassa i l’enllumenat interior i exterior a base de LEDs.
Aprofitant l'avinentesa vàrem visitar el monestir de Santa Maria de l'Estany.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada