dijous, 21 de gener de 2016

L'hotel d'insectes

L’hotel d’insectes és una estructura artificial que serveix de refugi per a insectes beneficiosos, que són aquells que ens ajuden tant en la pol·linització com a fer un control biològic de les plagues. Els hotels d’insectes són necessaris degut a l’excés d’aplicació de productes fitosanitaris i les pràctiques agrícoles (poda, retirada de la fullaraca, eliminació de males herbes...) que eliminen els refugis naturals L'hotel d’insectes del nostre hort està fet amb una capsa dividida en prestatges i protegida de la pluja per una teulada. Als prestatges hi hem posat diferents materials per atraure tot tipus d’insectes beneficiosos: Troncs amb forats de mides diferents i totxos amb els forats omplerts de fang i palla per a acollir les larves d’abelles solitàries pol·linitzadores, escorça i pinyes per a escarabats, marietes i crisopes depredadores i palla i fullaraca per espècies diverses d’insectes i aràcnids.
1r curs de CFGM de Jardineria i floristeria

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada